Om Folkbiblioteken

Vårt mål med Folkbiblioteken är att skapa en samlingspunkt för sverigefinsk kultur. Vi som skapat denna webbsida kämpar för att bevara sverigefinsk kulturarv och är helt oberoende från både svenska och finska bibliotek och institutioner. Vi vill bidra med nyttig information om finska bibliotek och dess breda samling av svenskspråkig litteratur, finsk och sverigefinsk skönlitteratur samt facklitteratur.